Vilka är vi?

SNS står för System, Nytta och Samhälle och samlar skaran Statsvetenskap, Systemvetenskap, Grafisk Design och Digital Tjänsteutveckling. Vi är en ung sektion med drivna medlemmar och ett stort intresse för student livet på LTU, både för våra egna program och i övrigt.

Som de flesta sektioner anordnar vi föreläsningar, sittningar och andra aktiviteter. Vi har ett fantastiskt sexmästeri som heter Essex, en hejdundrande efterfestlokal som heter Kåken och sen även Grafisk Designs sprudlande programförening CMYK under oss.


Vi i styrelsen

Texter o bilder I guess

Föreningar

CMYK

Grafisk Design Programförening

Hon planerar, designar och övervakar uppförandet av byggnader. I praktiken innebär arkitektur att tillhandahålla tjänster i samband med tillkomsten av byggnader och det område på platsen som omger de byggnader vilka det är tänkt att människor ska bo i eller använda.

IG: @snsinstagram
FB: facebook.com/sns

ESS

Sektion

Hon planerar, designar och övervakar uppförandet av byggnader. I praktiken innebär arkitektur att tillhandahålla tjänster i samband med tillkomsten av byggnader och det område på platsen som omger de byggnader vilka det är tänkt att människor ska bo i eller använda.

IG: @snsinstagram
FB: facebook.com/sns

ESSEX

Sexmästeri

Hon planerar, designar och övervakar uppförandet av byggnader. I praktiken innebär arkitektur att tillhandahålla tjänster i samband med tillkomsten av byggnader och det område på platsen som omger de byggnader vilka det är tänkt att människor ska bo i eller använda.

IG: @snsinstagram
FB: facebook.com/sns

VALHALL

Efterfestlokal

Hon planerar, designar och övervakar uppförandet av byggnader. I praktiken innebär arkitektur att tillhandahålla tjänster i samband med tillkomsten av byggnader och det område på platsen som omger de byggnader vilka det är tänkt att människor ska bo i eller använda.

IG: @snsinstagram
FB: facebook.com/sns

Prima Clavis

Sexmästeri

Hon planerar, designar och övervakar uppförandet av byggnader. I praktiken innebär arkitektur att tillhandahålla tjänster i samband med tillkomsten av byggnader och det område på platsen som omger de byggnader vilka det är tänkt att människor ska bo i eller använda.

IG: @snsinstagram
FB: facebook.com/sns

RÄCA

Rättsvetenskapliga programförening

Hon planerar, designar och övervakar uppförandet av byggnader. I praktiken innebär arkitektur att tillhandahålla tjänster i samband med tillkomsten av byggnader och det område på platsen som omger de byggnader vilka det är tänkt att människor ska bo i eller använda.

IG: @snsinstagram
FB: facebook.com/sns

Poster

Sektionsordförande

I din roll som ordförande står du för två lika viktiga delar av styrelsen, representation och ordning. I din representation av styrelsen är ni närvarande och aktiv på samtliga tillställningar av den egna sektionen. Samt styrelse-, kårstyrelse- och kårfullmäktigemöten. Det är av stor vikt att ni som ordförande leder med gott exempel. Är välkomnande, inkluderande och artig mot alla personer ni möter, för att främja och bibehålla en god kontakt med studenterna, personalen, kåraktiva med flera.

Vice Ordförande

Som vice ordförande för ESS-sektionen handlar dina ansvarområden främst om att vara ansiktet utåt för sektionen oavsett tillfälle, om det är på ett event eller på ett annat sammanhang. Vice ordförande får ansvaret som sekreterare om den posten ej är tillsatt med allt det innebär. Vice ordförande stödjer sektionsordförande i hens ansvarsområden när detta behövs eller efterfrågas. Om sektionsordförande inte har möjlighet att närvara på ett inplanerat sektionens styrelsemöte faller ansvaret på vice ordförande att hålla i mötet. Om sektionsordförande får förhinder vid kårstyrelsemöte eller något annat av hens ansvar agerar vice ordförande ersättare i den mån hen kan.  

Viceordförande agerar även som skyddsombud för sektionen. Detta innebär skyddsrond cirka en gång per år tillsammans med vaktmästaren och andra sektioners skyddsombud.

Ekonomi

I ditt arbete som kassör sköter du tillsammans med ordförande SNS sektionens ekonomiska ärenden. Detta innebär att du har god insikt i sektionens ekonomiska situation och regelbundet informera om denna på sektionens styrelsemöten. Det vill säga ser över budgeten för verksamhetsåret och att den hålls, ger förslag på budget för till exempel event som sektionen själva anordnar, deklarerar (med ordförande), redovisar bokslut och balansräkning inför sektionsstämmorna samt lägger upp en budgetplan för nästkommande verksamhetsår (i samråd med styrelsen). SNS utgifter beslutas gemensamt av styrelsen och prisförslag för inköp skall primärt presenteras inför styrelsen innan ett inköp.

Info

Den som innehar denna post sköter främst sektionens sociala medier och ser till så att möteskallelser och protokoll går ut i våra sociala kanaler, samt hjälper till att ta fram enklare marknadsföringsmaterial när det krävs. Meriterande här är att man har någon typ av erfarenhet med bildredigeringsprogram, men det är inget krav.

Utbildningsbevakning

Som Utbildningsbevakare för ESS-sektionen handlar dina arbetsuppgifter främst om att hantera sektionens utbildningsbevakning för programmen under ESS, eller kurser under dessa fyra program. Du får in ärenden via ett webb-formuläret där du genom resurser som står dig tillhanda via kåren och skolan försöka hjälpa studenten med sitt problem.

Studiesocial Koordinator

Studiesocial koordinator är en roll som sexmästaren i Essex har. Planerar event till ESS också.

Lokal ansvarig

Du kommer under din tid som lokalansvarig få planera vad som ska serveras, samt ansvara för att sätta ihop ett team/utskott som ska driva lokalen nattetid, likt befintliga sektionslokaler. Som en del av styrelsen är ditt främsta ansvar lokalen i Studenternas hus. Utöver detta är du en del av styrelsen, och kommer jobba sida vid sida med resterande medlemmar i syfte att ge studenterna under ESS en trevlig studietid. 

Arbetsmarknad

Som arbetsmarknadsansvarig för ESS-sektionen handlar dina ansvarområden främst om att samverka med arbetsmarknaden för samtliga program inom sektionen. Detta innebär att du har en god förståelse om vad och hur arbetslivet för vardera program ser ut. Du går på programrådsmöten och tar in vad studenterna önskar samverka med. Detta kan till exempel vara en arbetsgivare, en person som är yrkesverksam och kan delge sina upplevelser/insikter inom branschen, möjligheter till praktikplatser, arbetsmarknadsmässor med mera. Som länk mellan studenterna och deras kommande arbetsliv är du som person alltid tydlig, respektfull och punktlig som deras representant.

KF ledamot

KF suppleant

Talman

Valberedning

Sso

Intern revisor

Extern revisor