Vilka är vi?

ESS står för Estetik, System och Samhälle. Sektionen samlar den brokiga skaran Statsvetenskap, Systemvetenskap, Grafisk Design, Digital Tjänsteutveckling, Sociologi, Psykologi och Rättsvetenskap. Vi är en ung sektion med drivna medlemmar och ett stort intresse för studentlivet på LTU, både för våra egna program och i övrigt.

Som de flesta sektioner anordnar vi föreläsningar, sittningar och andra aktiviteter. Vi har ett fantastiskt sexmästeri som heter Essex, en hejdundrande efterfestlokal som heter Valhall och sen även massa underbara programföreningar under oss.


Vi i styrelsen

Ordförande
Isabelle Renberg
Mail

Ekonomi
Angelo Strandberg Mail

Utbildningsbevakare Andrine Olsen Mail

Utbildningsbevakare
Oliwer Ekström Mail

Arbetsmarknad
Josefin Söderholm Mail

Administratör Josefin Nilson Mail

Socialt
 Jessica Öhman Mail

Informationsansvarig Hedda Krogh-Vennemo
Mail

Ordförande: Valhall
Isak Thoresson Mail

Ordförande: ESSEX
Hjalmar Wänstedt
Mail

Ordförande: RÄCA
Josefin Nilsson
Mail

Ordförande: Prima Clavis
Emil Hagström
Mail

Ordförande: CMYK
Robin Ivarsson Mail

Ordförande: SKAM
Joel Thorstensson Mail

Föreningar

ESSEX

Sexmästeri

Beksrivande text saknas, men de arrangerar events och sådant roligt.

IG: @essexsexmasteri
FB: /SNSessex

VALHALL

Efterfestlokal

Sektionslokalen Valhall är en undergrupp under sektionen ESS (Estetik, System och Samhälle) som bedriver en studiesocial verksamhet vars huvudsakliga mål att förgylla och gynna sektionens medlemmars och övriga studenters studietid. Valhall har till ändamål att bedriva sektionslokal med försäljning av mat och dryck av alkoholfri karaktär samt uthyrning av lokalen till studenter.

IG: @valhall.ltu
FB: /valhall.ltu

Prima Clavis

Systemvetenskap och digital tjänsteutvecklings programförening

Text saknas.

IG: @primaclavis
FB: /primaclavis

RÄCA

Rättsvetenskapliga programförening

Text saknas

IG: @raca.ltu

CMYK

Grafisk Design Programförening

Vi vill fokusera på att få in de nya grafisk design-studenterna mer i CMYK samt allmänt få ut dom ur LTU bubblan för att bilda mer gemenskap. Vi vill få dom att förstå hur värdefullt det kan vara att engagera sig i aktiviteter utöver skolarbete och även nyttan i att nätverka. Planen är att träffa dem redan under Nolle-P, där vi planerar att vara med på organiserade aktiviteter såsom: Klassrumsbesök, Sektionsdagen och Nollemässan.

IG: @cmykltu
FB: /cmykltu

Poster

Vill du gå med i styrelsen eller involvera dig i din sektion? Kontaka ordförande på ordforande@esssektionen.com

Sektionsordförande

I din roll som ordförande står du för två lika viktiga delar av styrelsen, representation och ordning. I din representation av styrelsen är ni närvarande och aktiv på samtliga tillställningar av den egna sektionen. Samt styrelse-, kårstyrelse- och kårfullmäktigemöten. Det är av stor vikt att ni som ordförande leder med gott exempel. Är välkomnande, inkluderande och artig mot alla personer ni möter, för att främja och bibehålla en god kontakt med studenterna, personalen, kåraktiva med flera.

Vice Ordförande

Som vice ordförande för ESS-sektionen handlar dina ansvarområden främst om att vara ansiktet utåt för sektionen oavsett tillfälle, om det är på ett event eller på ett annat sammanhang. Vice ordförande får ansvaret som sekreterare om den posten ej är tillsatt med allt det innebär. Vice ordförande stödjer sektionsordförande i hens ansvarsområden när detta behövs eller efterfrågas. Om sektionsordförande inte har möjlighet att närvara på ett inplanerat sektionens styrelsemöte faller ansvaret på vice ordförande att hålla i mötet. Om sektionsordförande får förhinder vid kårstyrelsemöte eller något annat av hens ansvar agerar vice ordförande ersättare i den mån hen kan.  

Viceordförande agerar även som skyddsombud för sektionen. Detta innebär skyddsrond cirka en gång per år tillsammans med vaktmästaren och andra sektioners skyddsombud.

Ekonomi

I ditt arbete som kassör sköter du tillsammans med ordförande SNS sektionens ekonomiska ärenden. Detta innebär att du har god insikt i sektionens ekonomiska situation och regelbundet informera om denna på sektionens styrelsemöten. Det vill säga ser över budgeten för verksamhetsåret och att den hålls, ger förslag på budget för till exempel event som sektionen själva anordnar, deklarerar (med ordförande), redovisar bokslut och balansräkning inför sektionsstämmorna samt lägger upp en budgetplan för nästkommande verksamhetsår (i samråd med styrelsen). SNS utgifter beslutas gemensamt av styrelsen och prisförslag för inköp skall primärt presenteras inför styrelsen innan ett inköp.

Info

Den som innehar denna post sköter främst sektionens sociala medier och ser till så att möteskallelser och protokoll går ut i våra sociala kanaler, samt hjälper till att ta fram enklare marknadsföringsmaterial när det krävs. Meriterande här är att man har någon typ av erfarenhet med bildredigeringsprogram, men det är inget krav.

Utbildningsbevakning

Som Utbildningsbevakare för ESS-sektionen handlar dina arbetsuppgifter främst om att hantera sektionens utbildningsbevakning för programmen under ESS, eller kurser under dessa fyra program. Du får in ärenden via ett webb-formuläret där du genom resurser som står dig tillhanda via kåren och skolan försöka hjälpa studenten med sitt problem.

Studiesocial Koordinator

Studiesocial koordinator är en roll som sexmästaren i Essex har. Planerar event till ESS också.

Lokal ansvarig

Du kommer under din tid som lokalansvarig få planera vad som ska serveras, samt ansvara för att sätta ihop ett team/utskott som ska driva lokalen nattetid, likt befintliga sektionslokaler. Som en del av styrelsen är ditt främsta ansvar lokalen i Studenternas hus. Utöver detta är du en del av styrelsen, och kommer jobba sida vid sida med resterande medlemmar i syfte att ge studenterna under ESS en trevlig studietid. 

Arbetsmarknad

Som arbetsmarknadsansvarig för ESS-sektionen handlar dina ansvarområden främst om att samverka med arbetsmarknaden för samtliga program inom sektionen. Detta innebär att du har en god förståelse om vad och hur arbetslivet för vardera program ser ut. Du går på programrådsmöten och tar in vad studenterna önskar samverka med. Detta kan till exempel vara en arbetsgivare, en person som är yrkesverksam och kan delge sina upplevelser/insikter inom branschen, möjligheter till praktikplatser, arbetsmarknadsmässor med mera. Som länk mellan studenterna och deras kommande arbetsliv är du som person alltid tydlig, respektfull och punktlig som deras representant.

KF ledamot

Text saknas

KF suppleant

Text saknas

Talman

Text saknas

Valberedning

Text saknas

Sso

Text saknas

Intern revisor

Text saknas

Extern revisor

Text saknas