Ordförande
Hampus Karlberg
ordforande@snssektionen.se

Vice ordförande
Moa Johansson
vice@snssektionen.se

Lokalansvarig
Per Lund
lokalansvarig@snssektionen.se

Studiesocialkoordinator
Ludwig Djurberg
studiesocialt@snssektionen.se

Utbildningsbevakare (Statsvetenskap / Grafisk Design)
Saara Johanna Nordblad
utbev_statgraf@snssektionen.se

Kassör
William Karlberg
ekonomi@snssektionen.se

Utbildningsbevakare (Digital Tjänsteutveckling / Systemvetenskap)
Marcus Lundgren
utbev_digsys@snssektionen.se

Arbetsmarknadsansvarig
Magnus Karlsson
arbetsmarknad@snssektionen.se

Informationsansvarig
Casper Nylund
info@snssektionen.se

Internrevisor
Marcus Swart
internrevisor@snssektionen.se