Ordförande
Moa Johansson
ordforande@snssektionen.se

Vice ordförande

vice@snssektionen.se

Lokalansvarig
Ludwig Djurberg
lokalansvarig@snssektionen.se

Studiesocialkoordinator
Ludwig Djurberg
studiesocialt@snssektionen.se

Utbildningsbevakare (Statsvetenskap / Grafisk Design)

utbev_statgraf@snssektionen.se

Kassör
Rickard Åleberg
ekonomi@snssektionen.se

Utbildningsbevakare (Digital Tjänsteutveckling / Systemvetenskap)

utbev_digsys@snssektionen.se

Arbetsmarknadsansvarig
Grace Bavula Jr.
arbetsmarknad@snssektionen.se

Informationsansvarig
Vakant
info@snssektionen.se

Internrevisor
Hampus Karlberg
internrevisor@snssektionen.se